Zielarnia Primum-sklep zielarsko medyczny
Twój koszyk »
zamknij

Bony prezentowe

W naszych Zielarniach (zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w internetowym)  mogą Państwo zakupić bony prezentowe o nominałach 50 i 100 zł.  Bonem można również zapłacić za zakupy na ziolaprimum.pl

 

Regulamin korzystania z bonów prezentowych

 

§1

 1. PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Bytomska 8, NIP 631-264-80-85 oferuje bony prezentowe, które uprawniają do zakupów określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska posiada w ofercie bony prezentowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu prezentowego.

 3. Wzór bonu znajduje się na witrynie internetowej http://www.ziolaprimum.pl

 

§2

 1. Posiadacz bonu prezentowego jest uprawniony do jego bezterminowego wykorzystania.

 

§3

 1. Posiadacz bonu prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu prezentowego na towary z oferty sklepu stacjonarnego ZIELARNIA Primum non nocere lub internetowego (www.ziolaprimum.pl) będące w chwili złożenia dyspozycji oznaczone jako dostępne.

 2. Każdy bon prezentowy wyposażony jest w unikalny numer oraz opatrzony jest pieczęcią sklepu, datą wydania i podpisem osoby upoważnionej. Bon prezentowy bez wpisanego numeru, pieczęci lub podpisu jest nieważny.

 3. Bony prezentowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości.

 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu prezentowego, PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska nie zwraca różnicy.

 5. Każdy bon i widniejący na nim numer jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko raz. Numer bonu należy zachować w tajemnicy, gdyż jego utrata lub ujawnienie może spowodować wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione.

 6. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu prezentowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu prezentowego może go przekazać osobie trzeciej.

 7. Zabrania się odsprzedawania bonów prezentowych osobom trzecim.

 

§4

 1. Firma PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie numerów bonów prezentowych przez klienta. PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska nie wydaje duplikatów.

 2. PRIMUM s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów prezentowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

 3. Bon prezentowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w ZIELARNI Primum non nocere na gotówkę, w części lub całości.

 4. Zakupiony bon prezentowy nie podlega zwrotowi.

 5. Nabycie produktów za pomocą bonu prezentowego nie ogranicza ani nie wyklucza praw klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową.

 

§5

 1. Kupujący bon prezentowy jak również posiadacz bonu prezentowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 2. Zakup bonu prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon prezentowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.