Zielarnia Primum-sklep zielarsko medyczny
Twój koszyk »
zamknij

Ważne informacje dla klientów

UWAGA!!

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 96. (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami): Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego zielarni z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. 

 

Odnośnie pozostałych produktów (np. środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: zielarnia@ziolaprimum.pl lub przesyłając na adres: 44-100 Gliwice, Bytomska 8. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na podany wyżej adres.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Zielarnia Primum non nocere

ul. Bytomska 4

44-100 Gliwice


Ja, [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia: .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ziolaprimum.pl prowadzony jest przez firmę Primum s.c.  Anna Sitek Justyna Jankowska, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bytomskiej 8, NIP:6312648085, Regon 243154568.

2. Korzystanie ze sklepu Zielarnia Primum non nocere oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen preparatów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.

2. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (w przypadku zamówień płatnych przelewem) w chwili wpływu należności na konto firmy.

4. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT (na wyraźne życzenie klienta).

5. Brak wpłaty do 4 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

6. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców sklepu zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.

7. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym nie muszą obowiązywać w sklepie stacjonarnym.

8. Promocje są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakończenia promocji z powodu braków magazynowych Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i może nabyć produkt w cenie regularnej lub zrezygnować z zakupu produktu, którego promocja się zakończyła.

III WYSYŁKA

1. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres, bezpośrednio po jego skompletowaniu.

2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty polskiej, paczkomatów. Zamówienia mogą być również odbierane osobiście w sklepie stacjonarnym- w Gliwicach przy ul. Bytomskiej 8

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

4. Średni czas realizacji zamówień to 2-5 dni roboczych.

5. Czas dostawy to zwykle 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki  pocztowej lub 2-4 dni  w przypadku dostawy w opcji Paczkomaty.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

7. Zamówienia na terenie Polski o wartości powyżej 299,00 zł wysyłane są na koszt Sklepu (nie dotyczy zamówień za pobraniem- w tym przypadku koszt wynosi: 18,50 zł).

IV REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 10 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.

2. Zielarnia Primum non nocere przyjmuje zwrócone towary pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu. Towar musi posiadać oryginalne etykiety, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 96. (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami): Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego zielarnii z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po otrzymaniu przesyłki Zielarnia Primum non nocere zwraca Kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Sklep zwraca Kupującemu cenę sprzedaży towaru pomniejszoną o poniesione koszty przesyłki na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconej przesyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Sklep nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny.

7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Sklep.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Primum s.c. Anna Sitek Justyna Jankowska, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bytomskiej 8

2. Złożenie zamówienia w sklepie Zielarnia Primum non nocere wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883).

3. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

4. Dane Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Zielarnia Primum non nocere nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

4. Produkty oferowane przez sklep Zielarnia Primum non nocere, są produktami dostępnymi bez recepty. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi dopuszczonymi do sprzedaży w Unii Europejskiej.

5. Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

Lista plików do pobrania